Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος     https://portal.tee.gr

Ο.Α.Σ.Π. https://www.oasp.gr/

Υ.Π.Ε.Κ.Α https://www.ypeka.gr/

e-Πολεοδομία https://www.poleodomia.gov.gr

ΚΤΙΡΙΟ Εκδόσεις https://www.ktirio.gr/

 

Συνεργάτες

 Π. Οικονόμου - Γ. Μοσχονάς και Σια Ι.Κ.Ε. www.oikonomou-moschonas.gr