Τουριστική Κατοικία - Σήμα Ε.Ο.Τ.

Το σήμα Ε.Ο.Τ. για τουριστικές κατοικίες είναι πλέον απαραίτητο, ενώ η έκδοση του σήματος Ε.Ο.Τ. γίνεται και άμεσα. Βάσει του Ν.  4070/201 2 (Φ.Ε.Κ. 82 Α) Και του Ν. 4179/13 (Φ.Ε.Κ. 175 Α) οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να τα ενοικιάζουν για τουριστική χρήση, μπορούν να βγάλουν σήμα και άδεια από τον Ε.Ο.Τ. για τουριστική επιπλωμένη κατοικία ή έπαυλη (ανάλογα με τις προδιαγραφές του ακινήτου) και να λάβουν το αντίστοιχο σήμα Ε.Ο.Τ. Σε περίπτωση που κάποιος ενοικιάζει την κατοικία του, χωρίς να έχει σήμα Ε.Ο.Τ., τότε προβλέπονται πρόστιμα ως 50.000 €.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το σύνολο της  διαδικασίας για την άμεση έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Ε.Ο.Τ. τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων την πλήρη εκμετάλλευση και αξιοποίηση τους. Συντάσσουμε το τοπογραφικό, καθώς και όλες τις μελέτες που απαιτούνται για το σήμα Ε.Ο.Τ., και προχωράμε άμεσα στην κατάθεσή τους στο αρμόδιο γραφείο του Ε.Ο.Τ. και τη λήψη του Ειδικού Σήματος Ε.Ο.Τ. τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας.

Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση έκδοσης σήματος Ε.Ο.Τ.
  2. Στοιχεία Οικοδομικής Άδειας - Νομιμότητας Ιδιοκτησίας
  3. Υπεύθυνες Δηλώσεις προς Ε.Ο.Τ.
  4. Παράβολο έκδοσης σήματος Ε.Ο.Τ.
  5. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας ( απαιτείται μόνο εάν η δυναμικότητα είναι 20 κλίνες και άνω)
  6. Βεβαίωση Αποχέτευσης
  7. Τοπογραφικό Διάγραμμα
  8. Τεχνική Έκθεση σήματος Ε.Ο.Τ.
  9. Περιβαλλοντικοί Όροι (εφόσον απαιτείται)
  10. Κολυμβητική Δεξαμενή (προαιρετικά - εφ'όσον διατίθεται)