Άδεια Λειτουργίας

Για τη λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χώρων , όπως εστιατόρια, εκπαιδευτήρια, μπαρ , φαρμακεία, καφετέριες κ.α., απαιτείται η έκδοση άδεια λειτουργίας από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ουσιαστικά η άδεια λειτουργίας αποτελεί την έγκριση που χορηγεί η πολιτεία για την ίδρυση μιας επιχείρησης εφόσον αυτή και το ακίνητο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει να εξετάσει διεξοδικά τα υποψήφια ακίνητα ως προς την καταλληλότητά τους για το είδος της επιχείρησης που σας ενδιαφέρει να ιδρύσετε.Εν συνεχεία εφόσον επιλέξετε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει, αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες τεχνικές συμβουλές ως και τη έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής σας, να συντάξουμε όλα τα απαραίτητα σχέδια και τις μελέτες που απαιτούνται, να λάβουμε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις τεχνικής φύσης και να υπολογίσουμε για εσάς το συνολικό κόστος για την διαμόρφωση του ακινήτου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις σας.