Τεχνικό Γραφείο
Οικονόμου Π. Απόστολος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Παν. Πατρών , Ε.Δ.Ε.
MSc "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών" , Ε.Μ.Π.
Ενεργειακός Επιθεωρητής

Ερμιονίδων 12,  Περιστέρι  Τ.Κ. 12137

Τηλ.: 6944 639514
Τηλ.: 210 5748051
Fax:  210 5748051

Ε-mail: apoiknm@gma il.com
            info@apoikonomou.com

Ανατροφοδότηση