Βεβαίωση Μηχανικού μη αυθαιρεσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του  Ν.4495/2017 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση της βεβαίωσης περί μη αυθαιρεσιών  καθώς επίσης και την σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και ενεργειακού πιστοποιητικού όπου αυτά απαιτούνται.

Απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση βεβαίωση νομιμότητας:

  • Στέλεχος οικοδομικής αδείας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την άδεια
  • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο
  • Συμβόλαιο – Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Έγγραφα τακτοποίησης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν

Σε περίπτωση που δεν έχετε τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία με ελάχιστη επιβάρυνση.