Αλλαγή Χρήσης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης που απαιτείται όταν το κτίριο ή μέρος αυτού πρόκειται να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά από την άδεια που είχε εκδοθεί , π.χ. από κατάστημα σε κατοικία.