Τεχνικό Γραφείο
Οικονόμου Π. Απόστολος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν. Πατρών, Ε.Δ.Ε.
MSc "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών" , Ε.Μ.Π.
Ενεργειακός Επιθεωρητής

 

Νέο Site :  www.apoikonomou.gr