Τεχνικό Γραφείο
Οικονόμου Π. Απόστολος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν. Πατρών, Ε.Δ.Ε.
MSc "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών" , Ε.Μ.Π.
Ενεργειακός Επιθεωρητής

Το τεχνικό γραφείο ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων πολιτικού μηχανικού. Εδρεύει στο Περιστέρι και δραστηριοποιείται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής αλλά και πέραν αυτής.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων, τον αντισεισμικό σχεδιασμό νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών καθώς και την έκδοση αδειών δόμησης και αδειών λειτουργίας. Επιπλέον αναλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση και επισκευή επαγγελματικών χώρων και κατοικιών με σκοπό τόσο την αισθητική αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας.
Παράλληλα αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων και ενεργειών που απαιτούν τη συνδρομή πολιτικού μηχανικού.